Czy ekologiczne magazyny to opłacalne rozwiązanie?

W ostatnich latach troska o środowisko stała się jednym z najważniejszych aspektów planowania strategii rozwoju biznesów. Coraz więcej przedsiębiorców oraz konsumentów dostrzega konsekwencje, jakie niesie ze sobą brak odpowiedzialnego gospodarowania zasobami, odpadami oraz energią. Poszukując sposobów na uczynienie działalności bardziej przyjaznej środowisku naturalnemu, wiele firm rozważa budowę lub wynajem ekologicznych magazynów. Czy spełniające to kryterium powierzchnie logistyczne mogą być opłacalne i umożliwiać wydajną pracę?

Ekologiczne magazyny, czyli jakie?

Ekologiczne magazyny to takie, w których projektowaniu dąży się do redukcji negatywnego wpływu prowadzonej w nich działalności na środowisko. Rozwiązania wprowadzane do takich przestrzeni mają zmniejszać ich ślad węglowy, a zatem m.in. ułatwiać recykling odpadów i zmniejszać emisje powstałe w wyniku spalania paliw czy zużycia energii elektrycznej. Przy wielu ekologicznych magazynach powstaje także infrastruktura zachęcająca pracowników i dostawców do korzystania z zielonych rozwiązań — parkingi dla rowerów czy stacje ładowania dla samochodów elektrycznych.

Certyfikat BREEAM — jakie ma znaczenie?

W określaniu, w jakim stopniu budynki są ekologiczne, pomagają systemy oceny i certyfikacji, które biorą pod uwagę aspekt oddziaływania obiektu na środowisko. Najpopularniejszą taką metodą jest BREEAM. W ramach tego wielokryterialnego systemu poddaje się analizie zakres i jakość rozwiązań nie tylko służących ochronie zasobów naturalnych, lecz również tych związanych z aspektami społecznymi i ekonomicznymi działalności.

W Polsce magazyny uzyskujące wysokie noty w procesie certyfikacji BREEAM dostarcza na rynek firma Panattoni. Aktualnie dostępne powierzchnie na wynajem w nowoczesnych, ekologicznych parkach logistycznych znajdziesz na stronie https://panattonieurope.com/pl-pl/znajdz-nieruchomosc?region=pomeranian.

Czy ekologiczne magazyny się opłacają?

Ekologiczne magazyny pozwalają firmie zredukować ślad węglowy i wejść na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Istotną ich zaletą jest również opłacalność. Dzięki wykorzystaniu energooszczędnych rozwiązań w obiektach logistycznych przedsiębiorstwo może znacznie obniżyć koszta ich eksploatacji.

Walka z marnowaniem zasobów i troska o racjonalną gospodarkę odpadami również przyczyniają się do zmniejszenia strat finansowych i otwierają firmie drogę do nowych, bardziej wydajnych i opłacalnych sposobów zarządzania materiałami. Inwestycja w ekologiczny magazyn to inwestycja w przyszłość — takie obiekty znacznie łatwiej przystosować do coraz bardziej wymagających przepisów środowiskowych.

Ekologiczne magazyny a budowanie przewagi konkurencyjnej

Troska o przyjazne środowisku rozwiązania stała się jednym z filarów budowania przewagi konkurencyjnej w XXI wieku. Klienci oczekują od dostawców produktów i usług podejmowania działań mających na celu ochronę zasobów naturalnych. Dysponowanie przestrzenią magazynową ulokowaną na terenie zeroemisyjnego obiektu korzystnie wpływa na wizerunek marki i jej pozycję na rynku.