Prawo karne - jakie czyny są karalne i jakie są kary za przestępstwaPrawo karne to część prawa, która określa, jakie czyny są uznawane za przestępstwa oraz jakie są za nie zapowiedziane kary. Zgodnie z polskim prawem karnym, przestępstwa można podzielić na trzy kategorie: przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności, przestępstwa zagrożone karą grzywny oraz wykroczenia. W tym poradniku skupimy się na pierwszej kategorii – czyli na przestępstwach zagrożonych karą pozbawienia wolności.

Jakie czyny są karalne?

Przestępstwa, za które grozi kara pozbawienia wolności, dzielą się na cztery kategorie – przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu oraz inne przestępstwa. Osoba, która zostanie uznana winną popełnienia jednego z takich czynów może zostać skazana na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 15 lat, w zależności od rodzaju popełnionego przestępstwa.

Do przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu należą między innymi zabójstwo, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czy też uszkodzenie ciała. Do przestępstw przeciwko mieniu należą między innymi kradzież, włamanie, czy też przestępstwa gospodarcze. Do przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu zaliczamy między innymi zakłócanie porządku publicznego, posiadanie narkotyków lub też fałszerstwo dokumentów. Do innych przestępstw należą między innymi przestępstwa przeciwko rodzinie, przestępstwa seksualne, czy też przestępstwa związane z naruszeniem tajemnicy państwowej.

Jakie są kary za przestępstwa?

Kary za przestępstwa uzależnione są od rodzaju popełnionego czynu. W przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności, sąd może skazać sprawcę na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 15 lat. Ponadto, istnieje możliwość uznania winy za przestępstwo, a następnie orzeczenia kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo też nadzoru nad osobą skazaną.

W przypadku młodocianych sprawców, kary pozbawienia wolności są orzekane w wymiarze nie większym niż 10 lat. W takim przypadku, sąd może również postanowić o orzeczeniu kary grzywny, kary ograniczenia wolności, nadanie nadzoru nad młodocianym sprawcą lub też przywrócenie do rodziny lub włączenie go do placówki wychowawczej.

Osoba, która zostanie uznana za winną popełnienia przestępstwa może zostać skazana również na karę pozbawienia praw publicznych. W takim przypadku, sąd może orzec następujące kary: pozbawienie prawa jazdy, pozbawienie prawa do noszenia broni, pozbawienie prawa do zajmowania określonych stanowisk, pozbawienie prawa do pełnienia funkcji publicznych, pozbawienie prawa do zajmowania określonych stanowisk lub pozbawienie prawa do zawodu.

Prawo karne określa również kary za przestępstwa skarbowe. W takim przypadku, sprawca może zostać skazany na karę grzywny, karę pozbawienia wolności w wymiarze nie większym niż 5 lat, albo też karę ograniczenia wolności.

Podsumowując, przestępstwa można podzielić na cztery kategorie – przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu oraz inne przestępstwa. Każdy z tych czynów może być zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 15 lat. Ponadto, sąd może orzec kary grzywny, ograniczenia wolności, nadzoru nad osobą skazaną lub pozbawienia praw publicznych.